Kara za brak przeglądu kasy fiskalnej

Przegląd techniczny kasy – dodatkowe przepisy

Zagadnienia związane z przeglądami technicznymi kas fiskalnych zostały przez nas szczegółowo omówione we wpisie z końca 2016 roku. Dlaczego w takim razie wracamy do tego tematu? Wynika to z faktu, że ustawodawca planuje wprowadzenie dodatkowych przepisów w sprawie przeglądów technicznych. Nowe regulacje będą istotne zarówno dla podatników, jak i firm serwisujących urządzenia fiskalne.

Czym jest przegląd kasy fiskalnej?

Na początku warto przypomnieć, czym w ogóle jest przegląd techniczny kasy fiskalnej? Pisząc w największym skrócie, to obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego danego urządzenia rejestrującego. Zgodnie z przepisami, powinno się ono odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Przedsiębiorca jest zobligowany do dopilnowania tego terminu, jednak to nie on wykonuje przegląd techniczny. Za wykonanie tej czynności odpowiada serwisant kas fiskalnych, który posiada odpowiednie uprawnienia. Co więcej, przeprowadzenie przeglądu technicznego musi zostać potwierdzone wpisem w książce serwisowej konkretnego urządzenia.

Kara za brak kontroli technicznej

Już teraz jest tak, że niedopilnowanie terminu przeglądu technicznego kasy fiskalnej grozi dotkliwymi konsekwencjami. Organy skarbowe mogą wtedy podważyć prawidłowość rejestrowanego obrotu. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca skorzystał z ulgi za zakup pierwszej kasy fiskalnej, zostanie on wtedy zobligowany do zwrotu takiej refundacji. Co się zmieni po znowelizowaniu ustawy o VAT? Ostatni projekt nowych przepisów zakłada, że za brak przeglądu technicznego w odpowiednim terminie będzie groziła kara finansowa w wysokości 300 zł. Wspomniana grzywna ma być nakładana przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca będzie musiał ją zapłacić w terminie 14 dni – w formie przelewu na konto bankowe danego US.

Dodatkowy obowiązek dla serwisu

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, serwisant po wykonaniu przeglądu technicznego jest zobligowany do potwierdzenia tej czynności odpowiednim wpisem w książce serwisowej kasy fiskalnej. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzą dodatkowy obowiązek dla firm świadczących omawiane tu usługi. Serwis urządzeń rejestrujących będzie również zobligowany do informowania Urzędu Skarbowego o wykonaniu przeglądu technicznego – w terminie do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przeprowadzono taką kontrolę. Warto jednak podkreślić, że dodatkowy obowiązek wystąpi jedynie w przypadku kas fiskalnych z papierową lub elektroniczną kopią paragonów. Innymi słowy, firmy serwisujące nie będą musiały zawiadamiać US o przeglądach urządzeń online. Organy skarbowy otrzymają taką informację za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Kas.

Jeden komentarz do “Przegląd techniczny kasy – dodatkowe przepisy”

  1. cóż, czy to się komuś podoba, czy nie – taki obowiązek istnieje. osobiście wolę jak moja kasa fiskalna przechodzi terminowo kolejne przeglądy, niż mieć kary pieniężne i inne konsekwencje. tym bardziej, że te przeglądy mogą zapobiec różnym awariom, które także generują dodatkowe koszty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj dobrą odpowiedź *