kasa fiskalna Farex Perła

Nie zapomnij o obowiązkowych przeglądach serwisowych!

Tak mówimy o różnych kasach i drukarkach fiskalnych… ale faktem jest, że istotne kwestie działalności handlowej nie kończą się na wyborze odpowiedniej technologii sprzedaży i jej prawidłowej rejestracji. Codzienność przedsiębiorcy składa się również z innych powinności, jasno określonych w przepisach. Zalicza się do nich choćby konieczność zgłaszania użytkowanego urządzenia na kolejne przeglądy fiskalne. Dlaczego? Jaki charakter ma taka kontrola? O tym w dzisiejszym wpisie.

Urządzenie fiskalne – sprawa poważniejsza, niż się wydaje

Wiele osób (mówimy tu zwłaszcza o klientach) kojarzy kasy i drukarki jedynie z „nabijaniem” kolejnych produktów czy usług oraz wydrukiem paragonu. Często nawet nie rozróżniają poszczególnych typów technologii sprzedaży. Owszem, wiedzą one, że wystawienie odpowiedniego dowodu sprzedaży jest obowiązkowe, jednak znają to jedynie ze swej perspektywy. Nie zdają sobie jednak sprawy, jak istotną rolę odgrywa urządzenie fiskalne oraz jakie wiążą się z nim obowiązki. Bo nie muszą! Co innego przedsiębiorcy. Ci muszą sobie zdawać sprawę z tych wymogów oraz je spełniać. Tak też jest w przypadku przeglądów technicznych.

Jeśli wiemy, że korzystanie z kasy fiskalnej jest rzeczą dla nas obligatoryjną, zawartą w przepisach ustalonych przez Ministerstwo Finansów, jeśli rozumiemy, że od niej – oraz naszej obsługi tego urządzenia – zależy prawidłowość ewidencji obrotu, a w konsekwencji to, czy nasza działalność handlowa funkcjonuje zgodnie z prawem, to mamy pełny obraz dużego znaczenia technologii sprzedaży. Tym pełniejszy, jeśli pomyślimy także o ewentualnych konsekwencjach nieprzestrzegania danych norm. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby kasa lub drukarka rejestrująca pracowała bezbłędnie. Aby móc się upewnić, że tak jest i że stan techniczny urządzenia nie będzie przyczyną daleko idących błędów, przeprowadza się przeglądy techniczne.

Przegląd techniczny… czyli co konkretnie?

Czynności należące do przeglądu przeprowadza firma odpowiedzialna za opiekę serwisową nad naszym urządzeniem (a nierzadko wcześniej sprzedała nam ten model). Warto je więc wymienić, by dokładniej wiedzieć, co się dzieje z naszą kasą lub drukarką fiskalną. Tak więc, m.in.:

  • sprawdzany jest stan plomb na obudowie oraz ich zgodności z zapisem w książce serwisowej i dokumentacją dotyczącą wszystkich interwencji serwisu (dostęp do zaplombowanego wnętrza urządzenia jest dla podatnika zabroniony – zerwana plomba stanowi więc bardzo niepokojący sygnał)
  • kontroli zostaje poddany ogólny stan obudowy urządzenia
  • weryfikowany jest sposób funkcjonowania mechanizmu drukującego (czy na wystawianych dokumentach dane są czytelne)
  • sprawdzane są programy: pracy urządzenia fiskalnego i archiwizujący
  • oceniana jest prawidłowość funkcjonowania wyświetlacza klienta
  • poddany kontroli zostaje stan modułu fiskalnego i pamięci fiskalnej (co do zgodności z dokumentacją dotyczącą odbytych serwisów)

Dokumentacja na zakończenie

Gdy przegląd techniczny dobiegnie końca, uprawniony serwisant ma obowiązek sporządzić odpowiedni wpis w książce serwisowej (otrzymywanej przy zakupie kasy lub drukarki fiskalnej). Adnotacja powinna zawierać wynik kontroli technicznej oraz ewentualne sugestie pokontrolne. Ponadto, serwisant musi wystawić na odpowiedni dokument, który poświadczy to, że został przeprowadzony przegląd naszego urządzenia rejestrującego (wpinany później do książki serwisowej, która – na wypadek innych interwencji serwisu lub niezapowiedzianej kontroli organów skarbowych, musi być dostępna w miejscu korzystania z przypisanej do niej kasy lub drukarki).

 

Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca, który przy użyciu urządzenia fiskalnego prowadzi sprzedaż towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych, jest zobowiązany do zgłaszania tego urządzenia na przegląd techniczny nie rzadziej, niż co 2 lata. Przekroczenie tego terminu równa się więc złamaniem przepisów. Dlatego warto zadbać o te kwestie, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Jeden komentarz do “Nie zapomnij o obowiązkowych przeglądach serwisowych!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj dobrą odpowiedź *