Kasa fiskalna Novitus Lupo E

1 krok – instalacja kasy fiskalnej

W zasadzie, jeśli chcielibyśmy być precyzyjnie, to za pierwszy krok można uznać cały proces związany z zakupem kasy fiskalnej (a może i jeszcze wcześniejszy moment zorientowania się, że obowiązek korzystania z niej dotyczy również nas). Niemniej, ważne jest tu podkreślenie, że sam zakup nie wystarcza ani do rozpoczęcia działalności handlowej, ani do zapewnienia jej zgodności z obowiązującym prawem. Aby spełnić te 2 warunki, kasa mu być poprawnie zarejestrowana i zainstalowana.

Od zgłoszenia przedinstalacyjnego…

Odkładając na bok wszystkie poboczne działania i ewentualne, dodatkowe formalności – nasza procedura instalacyjna zaczyna się od pisemnego zgłoszenia, składanego do właściwego Urzędu Skarbowego. Dokument musi się tam znaleźć nie później, niż 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem ewidencji obrotu. Ponadto, tzw. zgłoszenie przedinstalacyjne powinno zawierać konkretne informacje. Należą do nich: imię i nazwisko podatnika (bądź jego nazwa), NIP podatnika, liczba urządzeń do zakupienia oraz adresy miejsc ich zainstalowania, a także termin samej instalacji. Decyzja, czy pismo dostarczymy samodzielnie, czy za pośrednictwem poczty, należy do nas.

…przez fiskalizację…

Później przechodzimy do umówionego spotkania z uprawnionym serwisantem – tylko on bowiem może podjąć się fiskalizacji naszej kasy. To bardzo ważny etap, w dodatku jednorazowy i nieodwracalny. Na czym polega? Mówiąc ogólnie, przełącza się pracę urządzenia z trybu szkoleniowego – pozwalającego na swobodną naukę obsługi – na tryb fiskalny, przystosowany do prowadzenia sprzedaży, zapisujący wszystkie, wykonane przy użyciu kasy działania. Gdy to nastąpi, możemy rozpocząć rejestrację transakcji z wystawianiem paragonów.

…po zgłoszenie poinstalacyjne

Ostatnie, podstawowe działania, to poinformowanie Urzędu Skarbowego, za pomocą tzw. pisemnego zgłoszenia poinstalacyjnego, o przeprowadzonej fiskalizacji. Dokument musi trafić na miejsce docelowe nie później, niż 7 dni od jej wykonania. W przypadku poczty, będzie liczyła się data widniejąca na stemplu, ale możemy równie dobrze osobiście dostarczyć zgłoszenie – tu także wybór należy do nas. W odpowiedzi na pismo otrzymamy numer ewidencyjny, potwierdzający wpisanie naszej kasy do katalogów US, czyli jej poprawne zarejestrowanie. Pozostaje już tylko (choć to bardzo ważne) nanieść wspomniany numer na obudowę urządzenia (w widocznym miejscu) za pomocą naklejki bądź niezmywalnego markera. I na tym w zasadzie kończy się cała procedura 🙂

3 komentarze do “1 krok – instalacja kasy fiskalnej”

  1. aha, czyli wszystkie te zasady (także ta ulga) dotyczą zarówno przypadku jednej kasy, jak i przypadku, gdy na początek ewidencji kupuje się więcej niż jedno urządzenie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj dobrą odpowiedź *